book & movie books books & movies

Koplak, Novel Oka Rusmini

Saya termasuk dalam salah satu penggemar tulisan Oka Rusmini. Gaya penulisan beliau yang sederhana, menggambarkan kehidupan sehari-hari dan bagaimana beliau mengemas kehidupan masyarakat bali begitu menarik buat saya. Buku keluaran 2019 ini mengambil tokoh utama seorang lelaki bernama I Putu Koplak alias Koplak. Ia adalah seseorang kepala desa di Bali yang biasa juga disebut perbekel …

Continue Reading